Isnin, 30 Ogos 2010

Jenis-jenis mesyuarat

     Mengikut pendapat saya,terdapat pelbagai jenis pengurusan mesyuarat yang dapat saya huraikan di dalam topik ini.Ianya di sebabkan pelbagai fakta-fakta yang telah sedia kita ketahui tentang pengurusan mesyuarat.Antara jenis pengurusan mesyuarat adalah seperti berikut.

     Mesyuarat jenis arahan ialah sejenis mesyuarat yang memberi kuasa penuh kepada seorang ketua untuk membuat keputusan.Mesyuarat dijalankan dengan setiap kumpulan mempunyai ketua yang dilantik sebagai pengurus.Pengurus diberi kuasa untuk mengagihkan sesuatu tugas kepada ahli kumpulan.Oleh itu,pengurus bertanggungjawab di atas segala urusan.
     Mesyurat jenis penasihat pula ialah mesyuarat yang memberi kuasa kepada sesebuah badan bebas untuk membuat keputusan.Ahli-ahli mesyuarat dipilih berdasarkan pengalaman dan setiap ahli akan menghujahkan pendapat berdasarkan persetujuan.Keputusan yang diambil daripada kumpulan majoriti jika tidak setuju.
     Mesyuarat ketiga ialah mesyuarat demokratik.Keputusan jenis mesyuarat ini dibuat secara kolektif.Ahli-ahli mesyuarat sendiri mempunyai kuasa.Walau bagaimanapun,persetujuan perlu diambil kira keputusan majoriti dan akan diumumkan oleh pengerusi.Contohnya ialah mesyuarat ketua-ketua bahagian.
     Mesyuarat campuran ialah mesyuarat yang mempunyai dua atau lebih agenda.Keadaan ini agak menyulitkan pihak pengurusan yang membuat sesuatu keputusan.Biasanya mesyuarat jenis ini berbentuk taklimat dan keputusan berdasarkan undian dan juga autoriti seseorang.Contohnya ialah mesyuarat pelaksanaan sesebuah program.

     Selain itu,pengurusan mesyuarat juga boleh berlaku mengikut hari atau masa.Contohnya mesyuarat bulanan,biasanya mesyuarat ini dijalankan untuk mendengar perbentangan laporan setiap bahagian dalam organisasi.Setiap bahagian ini dikehendaki membentangkan laporan kemajuan setiap aktiviti yang telah dijalankan.Adakalanya seorang pengucap jemputan dipanggil untuk memberi ucapan setelah semua bahagian selesai membentangkan laporan mereka.

     Mesyuarat juga boleh dijadikan langkah untuk menetapkan keputusan.Dimana mesyuarat ini penting diadakan untuk membuat keputusan bagi sesebuah organisasi atau jabatan.Ini kerana mesyuarat dapat menyelesaikan segala masalah dan membuat keputusan dengan adil dan tepat.Contohnya mesyuarat jawatan kuasa pemilihan perlantikan dan kenaikan pangkat.

Sumber: Sulaiman Masri. (1997). Komunikasi berkesan: Penulisan bercerita,rencana,ulasan. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan